Usługi elektryczne Tarnów, Gorlice, Dębica.

Jako elektryk z uprawnieniami SEP oraz monter systemów bezpieczeństwa i dozoru oferuję następujące usługi elektryczne:

usługi elektryczne Gorlice

  • Lokalizacja oraz usuwanie usterek instalacji elektrycznych.
  • Modernizacje oraz rozbudowę istniejących instalacji elektrycznych.
  • Oferujemy montaż oświetlenia ogrodowego oraz dozorowego z czujnikami ruchu i zmierzchu.
  • Wykonujemy usługi białego montażu czyli montaż gniazd wtyczkowych, kontaktów, gniazd siłowych, dzwonków itp.
  • Wykonujemy instalacje elektryczne w budynkach gospodarczych czy małych warsztatach

Modernizacja instalacji elektrycznych.

Oferujemy wykonanie modernizacji używanych instalacji elektrycznych. Modernizacji często wymagają rozdzielnie które wyposażone są w zwłoczne automaty a powinny zostać zastąpione odpowiednimi zabezpieczeniami nadprądowymi dobranymi do obciążenia danego obwodu elektrycznego. Wyłączniki te służą zabezpieczeniu przed zawarciem oraz przeciążeniem obwodu.

Modernizując instalację elektryczną należy zwrócić uwagę na ochronę przeciwporażeniową którą zapewniają wyłączniki różnicowoprądowe umieszczone w skrzyni rozdzielczej. Wyłączniki te reagują w momencie uszkodzenia izolacji ochronnej danego urządzenia czyli popularnie nazywając reagują w trakcie przebicia.

Zewnętrzne oświetlenie z czujnikami ruch.

Oferujemy wykonanie oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem czujników ruchu oraz zmierzchu. Stosujemy czujniki które wspułpracują z wszystkimi lampami oraz posiadają szeroki zakres wykrywania ruchu.